SUCH Goldpenny`s Kallisti ”Klara”

SUCH Goldpenny's Kallisti "Klara"
Vår Klara Kluck, men ser ut som en tupp. Hon är mamma Hanna upp i dagen, både till sätt och utseende. Hon älskar att visa sig i utställningsringen.
Champion juni 2012.

S66021/2009
Goldpenny’s Kallisti
S43314/2008
SE UCH
Wictorys Trollkarl
S41891/2005
SE UCH
Hjohoo’s Hjo Are The Right Stuff
S48690/96
FI UCH SE UCH
SE V-99 WW-98
Hjohoo’s Hjo Got The Right Stuff
S28743/2002
DK UCH INT UCH SE UCH SE V-05 SE V-06 WW-08
Hjohoo’s Hjour Loving Knock Me Off
S55085/2002
SE UCH
Reginadifiori
S33502/94
NO UCH SE UCH
Rottriver’s Diamonds Are Forever
S11147/99
SE UCH SE V-01
Wictorys On High Heels
S52555/2006
Goldpenny’s Harmonium
S32534/2004
Cairnstone’s Duke Of Earl
S58662/2001
DK UCH FI UCH SE UCH SE V-03 SE V-08
Hjohoo’s Hjo Wanna Believe In Life
S28922/2001
Kramer’s Impulsive Ivy Craine
S43415/2002
Goldpenny’s Estrella Damm
S37446/99
NO UCH SE UCH
Stenrösets Sten Sture
S46537/95
Goldpenny’s Sangria